Depressie bij jongeren

 • Groepspraktijk Tille
 • 14/01/2019

Depressieve klachten bij adolescenten komen vaak voor. Het zijn sombere buien van voorbijgaande aard. Het dagelijks functioneren is daarbij niet aangetast.

Depressieve gevoelens kunnen evolueren naar een echte depressie. De symptomen zijn uiteenlopend en niet steeds onmiddellijk te linken aan depressie. Jongeren gaan vaak grenzen opzoeken of vertonen gedragsstoornissen of stellen zelf destructief gedrag.

 

De factoren die leiden tot een depressie zijn steeds een combinatie van omgevingsfactoren, persoonlijkheid en levensgebeurtenissen die als negatief worden ervaren. Soms is er ook sprake van een erfelijke component. Depressieve adolescenten zonderen zich vaak af en hebben een negatief zelfbeeld.

Als ouder is het belangrijk normale depressieve klachten te kunnen onderscheiden van een echte depressie. Onderstaand worden de kenmerken opgelijst.

Normale verschijnselen in de adolescentie

 • Gevoel van verdriet, verlies, huilen
 • Stemmingswisselingen: verdriet – haat – vreugde
 • Plotselinge veranderingen in het gevoel van eigenwaarde
 • Soms piekeren over uiterlijk
 • Lichte lichamelijke klachten
 • Soms slaapstoornissen
 • Primitieve afweermechanismen (ontkenning, anderen de schuld geven, afzonderen)
 • Volwassen afweermechanismen (rationaliseren, afwijzen)
 • De sociale relaties zijn intact, men kan verliefd worden, men kan genieten van eten en hobby’s

Echte depressie

 • Terneergeslagen, verveling, gevoel van leegte of constante irritatie
 • Oncontroleerbare emotionele uitbarstingen
 • Concentratiemoeilijkheden
 • Gevoel van waardeloosheid en schaamte, soms onrealistische schuldgevoelens
 • Gedachten aan de dood, suïcidegedachten, suïcideplannen
 • Zelfdestructief gedrag (moeilijk in slaap geraken, opwinding, slapeloosheid, nachtmerries)
 • Gewichtschommelingen
 • Bekommernis om het eigen lichaam, hypochondrie
 • Pijn en diverse lichamelijke klachten
 • Niet in staat om van iets te kunnen genieten
 • Minder (goede) relaties met anderen
 • Voornamelijk primitieve afweermechanismen

Vermoed je dat uw kind/jongere aan depressie lijdt? Het is belangrijk met de jongere in gesprek te gaan. Doe dit zeker niet schuldinducerend maar eerder op een geïnteresseerde, aftoetsende manier.

Heb je vragen over uw jongere? Aarzel niet contact op te nemen. We staan u graag te woord.

Wenst u een afspraak of meer informatie?

Aarzel niet om contact op te nemen!

Maak een afspraak Contacteer ons

© 2017 - Groepspraktijk Tille·Privacy·Cookie statement