Tinnitus & Hyperacousis

Zorgtraject voor mensen met tinnitusklachten

Maak een afspraak

Over deze therapie

 

In het kader van een multidisciplinaire samenwerking (o.a. osteopathie, kinesie, KNO-arts, etc…) stelt de praktijk, in samenwerking met prof. Vinck B., een zorgtraject ter beschikking voor de patiënt met tinnitus.

Het traject heeft NIET het doel zich enkel te focussen op het symptoom – het geluid – en het onderdrukken van dit symptoom door o.a. het eenzijdig gebruik van ruisgeneratoren en psychofarmaca (antidepressiva ed.).

Het doel van onze behandeling is de oorzaak van het symptoom bloot te leggen, de patiënt inzicht te laten krijgen in zijn eigen functioneren, de effecten van het symptoom in al zijn dimensies aan te pakken en tenslotte de patiënt terug controle te geven over zijn leven.

Onze aanpak berust niet in uw tinnitus klacht, maar u wordt begeleid naar een beter en aangenamer leven.

Binnen het psychologische aspect van het klachtenpatroon, wordt door een klinisch psycholoog, cognitieve gedragstherapie aangeboden voor mensen met tinnitusklachten.

Dit beoogt een positieve verandering teweeg te brengen in onze manier van denken en reageren tegenover tinnitus en zo ook de gevolgen van tinnitus. “Hoe meer spanning, hoe meer klachten men ervaart.” Hiermee wordt bereikt dat het negatieve effect van tinnitus op het welzijn en de levensstijl van de patiënt wordt verminderd.

Voor de behandeling van tinnitus en/of hyperacousis is een specifiek zorgtraject opgesteld waarbij verschillende disciplines handelingen stellen. Elke therapievorm benadert de klacht dan vanuit een ander perspectief.
Dit om een zo breed mogelijke aanpak te voorzien.

Osteopathie

Binnen de osteopathie wordt een klacht steeds bekeken vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Er wordt gezocht naar welke parameters een bepalende rol hebben binnen het symptomatisch patroon van de patiënt.
Een manuele behandeling wordt aangewend om een optimalisatie te bereiken van het functioneren van een bepaalde regio (of het gehele lichaam). In het geval van tinnitus of hyperacousis is het van belang dat alle factoren die een stressrespons van het lichaam faciliteren gekanaliseerd worden.

Kinesitherapie

Tijdens de consultaties kinesitherapie worden de lichamelijke parameters van uw klacht verder in detail bekeken. Naast een (eventuele) verderzetting van de manuele behandeling krijgt u specifieke oefeningen die u leren op welke manier u met de spanning binnen uw lichaam kan omgaan.
Welke oefeningen kunnen helpen? Welke houdingen neemt u best aan? Waarop kan u zelf letten? U leert het daar.

Yoga

De groepslessen binnen het traject hebben tot doel de waakzaamheid ten aanzien van wat er gebeurt binnen het lichaam te verhogen. Er wordt naast relaxatie aangeleerd op welke manier de focus kan worden afgeleid van de werkelijke klachten.
De lessen zijn zo opgebouwd dat eenieder hieraan kan deelnemen. Er worden eenvoudige yoga(-gelijkende) oefeningen en houdingen aangenomen.  Afwisselend worden ook ademhalingstechnieken overlopen en aangeleerd.

Psychologie – Cognitieve gedragstherapie

Binnen de psychologie (cognitieve gedragstherapie) gaat het erom de gedachten over tinnitus en de gevolgen ervan, te veranderen. Hoe meer stress, hoe meer last je hebt van de gons in je hoofd. Er moet dus worden geprobeerd zo min mogelijk spanning op te bouwen. Dit kan door onder andere te kijken of de gedachten die u over het oorsuizen hebt, corresponderen met het werkingsmechanisme van uw tinnitus/hyperacousis. Het doel is dus om veranderingen aan te brengen in de manier waarop de u reageert op uw tinnitus/hyperacousis in termen van perceptuele-, aandachts- en emotionele processen. Binnen het traject wordt aandacht gegeven aan de oorsprong, het verwerken en de omgang met het klachtenbeeld om zo het algemeen welzijn en de levenskwaliteit te verhogen.

Lambrechts Sarah – Psychotherapie

Als mens wil ik het verschil maken voor iemand die een duwtje in de rug nodig heeft. Dit door naast jou te staan en concrete hulp aan te bieden om terug op de ‘rails’ te raken.

Als psycholoog ligt mijn stokpaardje in de psychosomatiek en hoe een lichamelijke aandoening kan  escaleren, veroorzaakt of in stand gehouden worden door psychische problemen.

Als drukke mama van twee jonge zoontjesweet ik ook dat het leven regelmatig eens een hindernis naar ons toe gooit en dat het evenwicht bewaren tussen zelfzorg en zorgen voor anderen op mijn prioriteitenlijst dient te staan.


Catteeuw Aline – Psychotherapie

Al van kinds af aan vond ik het boeiend hoe wij als mens in elkaar zitten. Waarom denken wij dit? Waarom voelen wij dat? Waarom doen we zo?

Daarom werd het mij later ook duidelijk dat ik de weg van Psychologie wou inslaan. Ik vatte de studies Toegepaste Psychologie aan en volgde daarna een postgraduaat Psychotherapie. Hoe meer ik mij verdiepte in de psychologie, hoe meer het duidelijk werd dat ik mensen wil ondersteunen en begeleiden die worstelen met zowel dagdagelijkse problemen als psychische problemen.

Als therapeut en loopbaanbegeleider bied ik een (therapeutisch) traject aan rekening houdend met de noden en behoeften van ieder persoon. Iedereen is natuurlijk uniek waardoor een therapeutisch traject voor iedereen zal verschillen.


De Swaef Bart – Osteopathie      

Als kind was ik een rustige jongen die steeds gefascineerd was door analytisch denken en het oplossen van vraagstukken. Tijdens mijn prille schoolcarrière groeide deze eigenschap verder en ontstond stilaan een interesse naar het menselijke lichaam in al zijn aspecten. Aanvankelijk koos ik dan ook voor de opleiding Biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Hierin vond ik theoretisch veel interessegebieden, al kon ik minder aarden met het praktiserend gedeelte (labowerk). 
Ik besloot dan ook verder te gaan studeren en vond een uitdaging binnen de osteopathie. Intussen is gebleken dat dit een uiterst geslaagde keuze was!


Liagre Maïté – Osteopathie      

Van kleins af aan is Maïté gefascineerd door het menselijk lichaam. Over haar studies diende ze niet lang te twijfelen.
Maïté studeerde in 2018 af als Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie – Sport aan de KU Leuven. Om haar kennis in het menselijk lichaam verder uit te breiden studeerde ze daaropvolgend osteopathie aan de International Academy of Osteopathy (IAO) te Gent.

Tijdens haar opleiding osteopathie werkte ze als sportkinesitherapeute waar ze telkens de opgedane kennis en technieken kon aanwenden. Aldus werd haar visie op het menselijk lichaam meer en meer holistisch, waardoor niet enkel het mechanische, maar ook het viscerale aspect (organen) van groot belang werd bij het behandelen van haar patiënten.
Als voorstander van preventieve geneeskunde en gepassioneerd door sport heeft ze in haar thesis haar twee passies kunnen samenbrengen: osteopathie en hockey. Sinds twee jaar is ze actief als Physical Coach bij de Dames 1 en 2 van Indiana Hockey Club (De Pinte).

Maïté hecht veel belang aan het empathisch omgaan met patiënten. Ze legt de focus op de preventie van letsels alsook op het bevorderen van letselherstel.


Baele Jeroen – Kinesitherapie

Als 5-jarige begon ik te basketten om later als 14-jarige in te stappen op de topsportschool basketbal. Toen ik zwaar geblesseerd raakte, kwam ik voor het eerst in contact met kinesitherapie en zo is mijn passie voor deze job ontstaan. Mijn doel is de dagdagelijkse lichamelijke klachten te verhelpen van mensen. Daarbij heb ik een specifieke interesse om actief sporters te revalideren. Ik streef ernaar om mij bij te scholen.

Volg mij gerust op Instagram, hier komen regelmatig leuke updates over o.a. oefentherapie op!


Lingier Seppe – Kinesitherapie

Seppe is één van de sportkinesitherapeuten binnen de praktijk. Als patiënt kan je bij Seppe terecht voor verschillende klachten, van orthopedische revalidaties tot sportspecifieke letsels. De interesse voor ‘het lichaam in beweging’ is een drijfveer om iedereen zo snel mogelijk terug op de been te krijgen.

Seppe studeerde af aan de KU Leuven en volgde daarnaast een postgraduaatsopleiding ‘Manuele Therapie’ aan de Ugent. We kunnen hem best omschrijven als een goedlachse, enthousiaste, maar vooral gemotiveerde therapeut.

In zijn vrije tijd is Seppe vaak terug te vinden op het minivoetbalveld. Daarnaast staat er ook regelmatig een wedstrijdje padel op de planning en is hij in het algemeen graag in beweging. Naast het sporten kan hij er vooral van genieten om met vrienden en familie het weekend door te brengen.

U kunt bij Seppe terecht voor: sportkinesitherapie (bv. spier- en peesletsels), manuele therapie, orthopedische revalidatie en inspanningstesten.


Cosgrove Marina – Groepslessen (yoga)

In 1992 ben ik in België komen wonen en sindsdien verdeel ik mijn tijd over het opvoeden van mijn twee zonen, Nederlands leren en het uitbouwen van een carrière als technisch vertaler. Maar de rode draad doorheen al deze verhalen was altijd mijn liefde voor yoga. Ik beoefen yoga nu al zo’n twintig jaar.

Het aspect van yoga waar ik het meest van hou is de manier waarop het, via de fysieke discipline van asana’s en ademhalingsoefeningen, toegang geeft tot het immens potentieel binnen in onszelf. Yoga is in staat om de manier waarop we in deze wereld staan te transformeren, waardoor we gezonder en gelukkiger worden. Wat een plezier!

Prof. dr. Bart Vinck behaalde een Bachelor diploma in de Logopedie en Audiologie aan de Hogeschool Gent en een Bachelor en Master of Sciences in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Gent met een proefschrift getiteld ‘Distortie Product Oto Akoestische Emissies (DPOAE): normatieve aspecte’”. De academische graad werd behaald Summa Cum Laude.

Van 1998 tot december 2010 was hij Hoofd audiologie in de KNO afdeling van het Universitair Ziekenhuis in Gent, hoofddocent aan de Universiteit van Gent en directeur van het centrum voor spraak- en gehoorrevalidatie. Sinds 2011 is hij ook hoofd van het departement ‘Communication Pathology’ van de Universiteit van Pretoria.

Al die tijd bouwde hij een ruime ervaring in het klinisch werken met patiënten. Zijn expertise is gehoorschade door lawaaiblootstelling en tinnitus. Hij begon de eerste tinnitus kliniek in België. Hij is auteur van meer dan 70 internationale publicaties en geeft lezingen over de hele wereld.

Verschillende trajecten kunnen worden gevolgd. Afhankelijk van uw intake wordt bepaald welk van de schema’s het best bij u noden aansluit.

1. Intensief traject

Binnen het intensieve traject worden alle behandelingen gegeven binnen 1 werkweek (ma t.e.m. vrij). Het is een onderdompeling en eerste aanzet in de behandeling van uw klachten.
Een voorbeeldschema van zo’n week ziet u hier:

Legende: PT = patiënt. Er zijn dus verschillende mogelijkheden. Behandelingen met hetzelfde nummer zijn voor 1 patiënt voorzien.

2. Ambulant traject

Binnen het ambulant traject komen dezelfde therapievormen en behandelingen voor. Dit echter gespreid over een aantal weken.

3. Praktisch

Intakegesprekken en onderzoeken vinden steeds plaats via het centrum ON-GEHOORD.

Meer info per mail naar: info@on-gehoord.com
Prijzen in navraag.

Prof. Dr. Vinck B. - Centrum ON-gehoord.

Audiologie

© 2017 - Groepspraktijk Tille·Privacy·Cookie statement