Vroedkunde

Kwaliteitszorg voor/tijdens/na de zwangerschap met een wetenschappelijke onderbouwing.

Maak een afspraak

Over deze therapie

De vroedvrouw is een medisch deskundige op het gebied van zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Zij begeleidt de normale zwangerschap, bevalling en het normale kraambed. Dit tot maximum 1 jaar na de bevalling. Daarnaast kan de vroedvrouw ook begeleiding bieden vóór de zwangerschap (fertiliteit, familieplanning).
Vroedvrouwenzorg is een holistische zorg: naast de medische zorgen van/voor moeder en kind is er aandacht voor het emotionele en psychologische luik. Tevens is er een optimale samenwerking met andere disciplines. De vroedvrouw zal u doorverwijzen indien nodig.

De consultaties (spreekuur) van onze vroedvrouw vallen op maandag binnen onze praktijk (Gistelsteenweg 101 bus 0.1. te Varsenare). Huisbezoeken zijn dagelijks mogelijk.

U kan bij  mij terecht voor :

 • Consulten in de praktijk rond zwangerschapswens
 • Begeleiding tijdens de zwangerschap (in de praktijk) medische opvolging, vragen en zorgen bespreken, luisteren harttonen, … Dit kan in combinatie met consulten bij uw gynaecoloog.
 • Begeleiding na de bevalling vanaf thuiskomst uit het ziekenhuis van mama en baby (huisbezoeken en consulten in de praktijk: medisch opvolgen baby
  (gewicht, groei, voeding, navelzorg,..), opvolgen borstvoeding, medische opvolging mama, adviseren bij praktische vragen en problemen, emotionele ondersteuning)
 • Begeleiding van de borstvoeding en eventuele problemen
 • Specifieke vragen/problemen (bv. anticonceptie, flesvoeding, ontwikkeling baby, gewicht baby, draagtechnieken, huilen, ouder-kind binding, introductie vaste voeding, praktische problemen en zorgen,…)
 • Ook als het minder goed gaat (emotionele ondersteuning bij neerslachtige gevoelens, onzekerheid, miskraam, …) kan de vroedvrouw iets voor u betekenen.
 • Infosessies en workshops, zowel individueel als in groep ( draagtechnieken, borstvoeding, zelfzeker bevallen, opmaken geboorteplan, wasbare luiers, …)

Quataert Cindy   

Reeds als kind had Cindy een grote interesse in zwangere buikjes en baby’s. Toen zij zelf voor het eerst mama werd, combineerde zij reeds de zorg voor haar eigen kindjes met een job als onthaalouder voor kinderen van 0-3 jaar. Zij leerde hierdoor heel praktische kennis rond huilbaby’s, troosten, dragen en dagdagelijkse zorg. Ook tijdens haar job bij de overheid bleef de interesse in de zwangerschap en bevalling. Na de geboorte van haar vierde kindje besloot Cindy haar hart te volgen: Ze startte de opleiding bachelor in de vroedkunde te Kortrijk.
Reeds tijdens haar opleiding, was het voor haar overduidelijk dat zij als zelfstandig vroedvrouw aan de slag wou. Persoonlijke, warme begeleiding met een sterke wetenschappelijke onderbouwing!

Vanwege haar bijzondere interesse in de borstvoeding, koos Cindy ervoor haar keuzestages in eerste lijn te lopen bij vroedvrouwen die daarnaast ook lactatiekundige waren. Dit zorgt ervoor- naast het feit dat Cindy ook ervaringsdeskundige is als mama van vier kinderen- dat zij de know-how heeft om borstvoeding deskundig te begeleiden.

Daarnaast volgde Cindy de cursussen farmacologie en gespecialiseerde farmacologie. Hierdoor is zij een vroedvrouw met voorschrijfrecht*. (* Recht tot voorschrijven van een (beperkt) aantal geneesmiddelen aan de zwangere/bevallen vrouw). Cindy werkt als zelfstandig vroedvrouw in Groepspraktijk Tille en daarnaast is zij ook actief in haar eigen praktijk.

Stages en werkervaringen:

 • (2019-heden) werkzaam in vroedvrouw praktijk ‘De Verwachting’ te Brugge.
 • (2017-2018) Stages eerste lijn (bij vroedvrouwen/lactatiekundigen)
 • (2014-2018) Verschillende stages op materniteit (eerste zorgen, opvolging moeder-kind, hulp bij borstvoeding) en verloskwartier (opvolgen van de arbeid, zelfstandig begeleiden bevalling, assisteren gynaecoloog) neonatologie ( zorg neonaat)   in ziekenhuizen in Oost- en West-Vlaanderen.

Diploma’s en bijscholingen:

 • (2015) Leerstoel Francine Gooris ( Midwives and ICM, workshop bloedgroepen, HPV en Bacteriële Vaginose)
 • (2017) Studiedag: Welzijn van Ouder en Kind: van kinderwens tot postpartum
 • (2018) Diploma Bachelor in de vroedkunde –vroedvrouw met voorschrijfrecht
 • (2018) Certificaat BLS (Basic Life Support) : reanimatietechnieken baby en volwassene
 • (2018) Studiedag: Van dicht op de huid tot high-tech verloskunde
 • (2018) Permanente vorming vroedkunde: (oa rond huilen en ongemakken bij de zuigeling)
 • (2019) HappyBaby coach: Praktische handvaten rond slaapritme, huilen, koemelkallergie en reflux
 • (2019) Opleiding draagconsulent (Babydragen) bij Die Trageschule: basis,- en gevorderde knooptechnieken, consultvoering
 • (2019) Masterclass Koemelkeiwitallergie
 • (2019) Midwifery Today Conference : Dagworkshop Rebozo technieken voor de zwangere/bevallende vrouw
 • (2019) Gold Perinatal Conference (gevolgen inductie, PND, natuurlijke geboorte, interventies)
 • (2019) Essential lactation skills – Gold Lactation 2019 (aanhap, mondonderzoek, productie en problemen)
 • (2019) Tools for lactation (Lactogenen/soorten flesjes + spenen/correct gebruik hulpmiddelen)
 • (2020) Opleiding baby- en kinderslaapconsulent bij Institute of Pediatric Sleep and Parenting

Alle pre- en postnatale consulten  worden voorafgegaan door het intakegesprek in de praktijk of via videoconsult. Voor dit eerste informatief consult vragen wij u een éénmalige opleg van €20.
De verdere pré -en postnatale consulten worden volledig vergoed door (en rechtstreeks afgerekend met) uw mutualiteit. Wanneer wij een opleg vragen, staat dit duidelijk aangegeven.

1/ Eerste afspraak = intakegesprek en informatief gesprek

Wil je pre- of postnatale opvolging door de vroedvrouw, dan kom je eerst op intakegesprek. Dit kan al vanaf het begin van de zwangerschap. In dit eerste consult maken we ook je dossier op en krijg je uitleg rond de mogelijkheden qua begeleiding. Daarnaast luisteren we naar je wensen/vragen en krijg je informatie rond je zwangerschap.  Een eerste consult intake duurt  ongeveer anderhalf uur (afhankelijk van het aantal vragen). Intakegesprekken gaan steeds door in de praktijk.

2/ Uitgebreid consult opvolging zwangerschap
Op drie sleutelmomenten in de zwangerschap combineren we medische opvolging (45min) met een beperkt informatief deel (45 min). Dit informatieve deel beperkt zich tot  de essentiële kern van een bepaald thema.  Uitgebreide consulten gaan door rond 8, 32 en 36 weken.
Er is geen opleg voor deze consulten.  Let op: enkel mogelijk na intakegesprek.

 • Thema 8 weken: voeding/ medicatie/screening/postnatale zorg/ (8-12 weken)
 • Thema 32 weken: borstvoeding (30-34 weken)
 • Thema 36 weken: bevalling (33-37 weken)

Ben je vooral geïnteresseerd in een volledige voorbereiding op de bevalling of op het geven van borstvoeding en hoeft het medische deel voor jou niet? Dan is een uitgebreid (90 minuten) informatief consult/voorbereiding op de bevalling of borstvoeding ook een optie! (zie onder)

3/ Informatief consult/voorbereiding bevalling of borstvoeding:
Bevalling: Uitleg rond ontsluiting & factoren die ontsluiting bevorderen/remmen. Externe factoren die zorgen voor een snellere/tragere arbeid/bevalling. Contracties en evolutie ervan. Dit consult kan gecombineerd worden met een doe-les bij de kine.
Borstvoeding: Mogelijke voedingshoudingen, correcte aanhap, melkproductie en hoe in stand houden/verhogen + hoe problemen vermijden.

Afstemming op jouw vragen/situatie is zeker mogelijk. ( bvb: sectio, angsten, eerdere slechte ervaring,…)

4/ Consult zwangerschapswens
Luisteren naar de noden/wensen/vragen.  Uitleg vitamines, geneesmiddelengebruik, voeding, voorbereiding op mogelijke zwangerschap. Aandacht voor de emotionele kant wanneer het niet vlot verloopt. Doorverwijzing indien nodig. Dit consult duurt ruim 1uur ( intake inbegrepen).
! LET OP: Voor dit consult is door het RIZIV GEEN terugbetaling voorzien. (prijs €35 )

5/ Consult/huisbezoek na de bevalling (postnataal consult)
Medische opvolging van mama en baby vanaf thuiskomst uit kraamafdeling. Begeleiden van het borstvoedingsproces.   Daarnaast is er ook ruim tijd voor al je vragen of zorgen en de emotionele kant van het verhaal.  De eerste 5 dagen na de bevalling (vanaf thuiskomst) dagelijks. Daarna  steeds wat meer gespreid. De eerste vier weken na de bevalling steeds bij jullie thuis.
Daarna babyconsulten mogelijk in de praktijk of via teleconsult (tot 12 maand na bevalling). Thema’s : afbouw borstvoeding, combinatie werken/borstvoeding, starten met vaste voeding, problemen rond ritme, standaardopvolging (wegen/meten),…

Let op: Enkel mogelijk NA INTAKEGESPREK tijdens de zwangerschap.
Postnatale huisbezoeken zijn mogelijk  voor de regio’s ( deelgemeentes inbegrepen)  Zedelgem, Brugge (uitgezonderd Zeebrugge) en Jabbeke.

Ter info: voor alle huisbezoeken geldt een opleg van 5 euro (vervoersonkosten)

WIKIBABY WORKSHOPS 

Ben je zwanger en wil je bijleren? Of heb je gewoon vragen omtrent borstvoeding, de bevalling, … Er staan enkele kwalitatieve cursussen/workshops in kleine groep op de planning voor (aanstaande) ouders.

Ze worden gebundeld in een 10-delige reeks. Onze WIKIBABY Workshops zijn ook losstaand te boeken.
Meer info vind je via volgende link; www.groepspraktijktille.be/baby/wikibabyworkshops

Momenteel zijn er geen workshops ingepland omwille van Corona maatregelen.
Voor meer info kan u steeds contact nemen.

Data van de reeks:

WORKSHOP DATA
1. Zelfzeker bevallen In afwachting
2. Bevallen. Hoe doe je dat? In afwachting
3. Voorbereid naar het verloskwartier In afwachting
4. Veilig dragen In afwachting
5. Babytaal In afwachting
6. Motorische ontwikkeling In afwachting
7. Borstvoeding – Deel 1 In afwachting
8. Borstvoeding – Deel 2 In afwachting
9. Baby op komst (basishandelingen) In afwachting
10. Babyprobleempjes In afwachting
11. Baby & Tille – Basics In afwachting

 

Uw vroedvrouw is geconventioneerd en werkt met het derdebetalersysteem.
Dit wil zeggen dat ik de officiële tarieven toepas en deze rechtstreeks in bij de mutualiteit. De meeste consulten worden VOLLEDIG VERGOED door uw mutualiteit ( vb. prenatale consulten, postnataal consult in de praktijk,..).

Voor de volgende zaken betaalt u een opleg:

INTAKE

Bij het intakegesprek wordt jouw dossier opgemaakt en krijg je heel wat praktische informatie rond de werking van de vroedvrouw. Het intakegesprek vindt steeds plaats tijdens de zwangerschap. (Ook indien u enkel opvolging na de bevalling wenst). Voor het intakegesprek rekenen wij een éénmalige opleg  (per zwangerschap) van € 20.

HUISBEZOEK

Per huisbezoek vragen we een vervoersonkost van 5 euro per bezoek. Dit kan achteraf afgerekend worden cash of per overschrijving.

WIKIBABY WORKSHOPS

10-delige reeks met workshops die je op weg kunnen zetten voor, tijdens en na de zwangerschap. Meer info vind je via volgende link; www.groepspraktijktille.be/baby/wikibabyworkshops

INFORMATIEVE INDIVIDUELE SESSIE 120MIN.

 • Informatieve voorbereiding op bevalling of borstvoeding: Opleg € 15
 • Knoopconsult buikdragen: rekbare doek OF geweven doek OF algemene info. Prijs: €35
  ! Opmerking: voor dit consult voorziet het RIZIV geen tegemoetkomingen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Cash, digitaal via de gsm app, vooraf met overschrijving (voor groepslessen).

Quataert Cindy

Vroedvrouw