Vroedkunde

Kwaliteitszorg voor/tijdens/na de zwangerschap met een wetenschappelijke onderbouwing.

Maak een afspraak

Over deze therapie

De vroedvrouw is een medisch deskundige op het gebied van zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Zij begeleidt de normale prenatale en postnatale periode dit tot max 1 jaar na de bevalling.

Vroedvrouwenzorg is een holistische zorg: naast de medische zorgen van/voor moeder en kind is er ook aandacht voor het emotionele en psychologische luik. De vroedvrouw werkt nauwgezet samen met andere disciplines gedurende gans dit traject en zal u indien nodig doorverwijzen naar andere specialisaties.

De consultaties prenataal en postnataal vanaf 3 weken na de bevalling (spreekuren) van onze vroedvrouw gaan door op maandagnamiddag/avond binnen Groepspraktijk Tille.

Huisbezoeken tot een periode van 3 -4  weken na de bevalling zijn dagelijks mogelijk en u kan deze inplannen via uw vroedvrouw persoonlijk.

U kan bij ons terecht voor:

Prenatale consultaties

 • Intakegesprek/ kennismakingsgesprek
 • Begeleiding tijdens uw zwangerschap
  • Medische opvolging en uitleg verloop zwangerschap
  • Bespreking vragen en zorgen van toekomstige ouders
  • Luisteren harttonen
  • Opvolging bloeddruk en gewicht
  • Urine (controle urinestick) en bloedonderzoeken (suikertest en bloedonderzoeken op voorschrift geneesheer)
  • Info omtrent te regelen administratie tijdens de zwangerschap
  • Opmaken geboorteplan indien gewenst

Deze consulten kunnen in combinatie met de controles bij uw gynaecoloog.

 • Infosessies
  • Infosessie borstvoeding
  • Infosessie arbeid, bevalling en kraamtijd
   Inschrijven voor de infosessies is mogelijk via de website.

Postnatale consultaties aan huis (tot 3 weken na bevalling)
Na de geboorte van uw baby komt onze vroedvrouw de eerste 3 weken aan huis voor opvolging en begeleiding van zowel moeder, baby en gezin.

Controle van de moeder:

 • Controle algemeen welzijn, slaap en rust
 • Controle bloedverlies
 • Controle en verzorging episiotomie/ sectiowonde
 • Controle vitale parameters indien nodig (temperatuur, bloeddruk en pols)
 • Controle bloedverlies na bevalling
 • Controle involutie baarmoeder
 • Controle en bijsturing pijnmedicatie/ specifieke medicatie
 • Controle psychisch welzijn
 • Bijstand bij alle vragen en zorgen

Controle van de pasgeborene:

 • Wegen
 • Groei van de pasgeborene: meten lengte en schedelomtrek
 • Uitvoeren hielprik bij vervroegd ontslag
 • Observatie en ondersteuning borst/flesvoeding
 • Demo babybadje/ basis babyzorg
 • Observatie urine en stoelgangpampers
 • Navelzorg
 • Observatie kleur baby
 • Observatie algemeen welzijn baby
 • Ondersteuning en tips omtrent slaapritme, krampjes, huidzorg, stuitzorg, inbakeren, babyproducten,…


Postnatale consultaties (Vanaf 3-4 weken na bevalling tot leeftijd 1 jaar)
Hierbij komt u met uw baby op controle in onze praktijk voor:

 • Verdere opvolging postnataal (idem zoals opvolging tot 3 weken aan huis)
 • Info vaccinatieschema baby
 • Consultatie opstart vaste voeding

STULAK STEFANIE

Stefanie heeft een passie voor alles wat betreft zwangerschap en baby’s. Ze rondde haar opleiding bachelor in de vroedkunde af in 2005 en ging meteen aan de start als vroedvrouw in het AZ St-Jan te Brugge. Hier bouwde ze een carrière uit van 17 jaar op die dienst materniteit waar ze instond voor de begeleiding en opvolging van pas bevallen moeders, hun baby en partner. Tijdens haar job als vroedvrouw volgde ze meerdere opleidingen in het kader van het vroedkundige luik.

Ze werd aangesteld als mentor op de afdeling om studenten te begeleiden, werkte samen met de Vives Hogeschool als extern promotor en als lezer voor eindwerken van studenten vroedkunde.

Ze gaf in het ziekenhuis ook infosessies omtrent arbeid en bevalling, borstvoeding en postnatale begeleiding.

Na 17 jaar besloot Stefanie om haar loopbaan als vroedvrouw deeltijds te combineren met het vroedvrouw zijn aan huis in bijberoep. Al snel merkte ze dat dit op haar lijf geschreven was en door alle positieve recensies en passie voor het vak besloot ze uiteindelijk in 2020 om op volledig zelfstandige basis zwangeren pré- en postnataal te begeleiden. Ze startte haar eigen vroedvrouwenpraktijk op waar ze heel veel zwangeren, bevallen moeders en gezinnen mocht begeleiden, dit op een zeer persoonlijke en warme manier, multidisciplinair en met wetenschappelijke onderbouwing. Ze vindt het dan ook zeer belangrijk dat elk gezin een persoonlijke begeleiding krijgt, afgestemd op individuele noden.

Stefanie is zelf mama van 2 kinderen dus met ook deze  ‘praktijk’ ervaring op dit vlak kan ze zich volledig inleven in de wereld van een zwangeren en die van kersverse mama’s.

 

Diploma’s en bijscholingen

 • (2002-2005) Bachelor in de vroedkunde Vives Hogeschool Brugge
 • (2002-2005) Stages Materniteit – consultatie gynaecologie – MIC afdeling (Maternele Intensive Care)
 • (2002-2005) Verloskwartier – verpleegdienstdienst gynaecologie
 • (2005) CPR en samenwerking met het medisch urgentieteam
 • (2006) Borst- en flesvoeding bij de pasgeborene / babymassage
 • (2006) Opleiding tienerzwangerschap
 • (2006) Basisopleiding diabetes
 • (2006) Opleiding mammectomie
 • (2006) Opleiding Ernstige peripartale bloeding: een adequate aanpak vergt een vroegtijdige detectie
 • (2007) Opleiding ”prenataal   onderzoek” – ” de nieuwe centrale monitoring” (M-afdelingen)
 • (2007) Vlov trefdag
 • (2008) Opleiding neonatale zorg
 • (2008) Borstvoeding begeleiden, basiscursus voor de gezondheidszorg
 • (2010) Voeding van de pasgeborene- gezonde voeding van de zuigeling en peuter- koemelkeiwitintolerantie
 • (2012) Slechtnieuwsgesprek en rouwverwerking op de Mic afdeling
 • (2012) Opleiding: To Induce or Not To Induce
 • (2012) Opleiding Gynaecologische oncologie
 • (2013) Themadag Verloskunde AZ St-Jan Brugge
 • (2013) Introductie Zorgpad screening pregestationele diabetes bij zwangerschap(swens)
 • (2013) Opleiding: Van preconceptie tot postpartum
 • (2013) Vlov trefdag
 • (2014) Opleiding bloedtransfusie
 • (2015) Opleiding bloedtransfusie
 • (2014) Themadag Verloskunde Henri Serruys
 • (2014) Symposium Borstvoeding Campus Henri Serruys
 • (2014) Simulatie onderwijs als voorbereidende stap naar de praktijk
 • (2015) Themadag: Cursus Borstvoeding volgens de normen van WHO en Unicef
 • (2015) Praktijkles volgend op basiscursus borstvoeding volgens de normen van WHO en Unicef
 • (2016) Medische opleiding Frans
 • (2016) Themadag Materniteit AZ St-Jan
 • (2016) Opleiding medicatiebeleid postpartum
 • (2016-2021) Jaarlijkse opleiding reanimatie (AZ St-Jan)
 • (2017) Opleiding preventie van katheter gerelateerde bloedstroominfecties
 • (2017) Themavoormiddag Moeder en kind
 • (2017) Themadag verloskunde AZ St-Jan
 • (2017) Opleiding tot mentor in de zorg
 • (2018) Themadag Materniteit
 • (2018) Opleiding hoogrisicomedicatie
 • (2018) Basisopleiding pijnbeleid binnen het ziekenhuis
 • (2018) Studiedag vroedkunde: van dicht op de huid tot high-tech verloskunde
 • (2019) Opleiding KWS: medische verslaggeving voor vroedvrouwen
 • (2019) Opleiding zorgorganisaties binnen het verkort verblijf op materniteit
 • (2019) Opleiding medisch verslaggeving voor vroedvrouwen
 • (2020) Medicatieberekening in de zorg
 • (2020) Opleiding gevaarlijke producten in de zorg
 • (2020) Opleiding draaiboek Covid 19
 • (2020) Opleiding Omgaan met verbale agressie in de zorg
 • (2021) Opmaak en interpreteren zwangerschapsdossier
 • (2021) Opleiding Accuchek bij diabetes
 • (2021) Opleiding Standaard voorzorgsmaatregelen bij isolatiebeleid
 • (2022) Opleiding Seksualiteit bespreekbaar maken
 • (2022) Opleiding introductie verbindende communicaties voor medewerkers zorgdepartement
 • (2022) Opleiding basiskennis HIV

1. Eerste afspraak = intakegesprek

Van zodra u uw vroedvrouw contacteert, wordt een intake of kennismakingsgesprek ingepland.

 • De intakegesprekken gebeuren in de praktijk en duren 45min.
 • Indien u zich niet naar de praktijk kan verplaatsen, kunnen deze intakegesprekken ook online ingepland worden.
 • Tijdens dit intakegesprek legt de vroedvrouw u de werking uit zowel pré- en postnataal, wordt een vragenlijst overlopen en wordt een medisch dossier opgesteld.
 • Tijdens dit consult  kan u ook al uw persoonlijke vragen stellen en worden verdere controles tijdens uw zwangerschap vastgelegd.


2. Prenatale consultatie afname suikertest = tussen week 24 en 28

 • De suikertest of glucose challenge test wordt uitgevoerd tussen week 24 en 28 van uw zwangerschap. Deze test spoort zwangerschapsdiabetes op.
 • Hierbij drinkt u thuis, een uur voor uw consultatie bij uw vroedvrouw,  een oplossing met 50 gram glucose. 1 uur na het drinken van deze oplossing gaat u op consultatie bij uw vroedvrouw en deze zal bij u d.m.v een veneuze bloedafname uw suikerspiegels bepalen in uw bloed.
 • De vroedvrouw staat ook in voor het controleren van de resultaten, zodra de resultaten beschikbaar zijn contacteert de vroedvrouw u met de resultaten en zorgt zij voor de verder te nemen stappen indien deze resultaten gestoord zijn.
 • De datum van uw suikertest wordt vastgelegd tijdens uw intakegesprek en u krijgt uw glucoseoplossing mee van uw vroedvrouw.
 • De suikertest wordt enkel uitgevoerd op voorschrift van uw gynaecoloog.


3. Uitgebreide opvolgconsultatie zwangerschap = tussen week 28-34

 • Tijdens het verloop van uw zwangerschap komt u tussen week 30-34 terug bij uw vroedvrouw.
 • Deze consultatie duurt 30 à 45 minuten.
 • Tijdens deze consultatie worden alle administratieve to do’s in orde gebracht (afhankelijk in welk ziekenhuis u bevalt).  Patiënten die in het AZ St-Jan bevallen worden gevraagd om hun zwangerschapsmap van het ziekenhuis mee te brengen ifv het invullen van administratie voor de bevalling.
 • Er wordt geluisterd naar uw vragen en onzekerheden.
 • De vroedvrouw luistert naar de foetale harttonen, neemt uw vitale parameters, controleert indien nodig uw urine en vraagt uw algemeen welbevinden na.


4. Korte opvolgconsultatie zwangerschap

Indien gewenst kunnen ook tussendoor extra consultmomenten ingepland worden in de praktijk indien u vragen heeft of uw vroedvrouw wenst te raadplegen. Ook op vraag van uw gynaecoloog is er een mogelijkheid dat u naar uw vroedvrouw wordt doorverwezen.


5. Consultatie/huisbezoek tot 3-4 weken na de bevalling (postnataal consult)

Na de geboorte van uw baby komt onze vroedvrouw de eerste 3 tot 4 weken aan huis voor opvolging en begeleiding van zowel moeder, baby en gezin.

Controle van de moeder:

 • Controle algemeen welzijn, slaap en rust
 • Controle bloedverlies
 • Controle en verzorging episiotomie/ sectiowonde
 • Controle vitale parameters indien nodig (temperatuur, bloeddruk en pols)
 • Controle bloedverlies na bevalling
 • Controle involutie baarmoeder
 • Controle en bijsturing pijnmedicatie/ specifieke medicatie
 • Controle psychisch welzijn
 • Bijstand bij alle vragen en zorgen

Controle van de pasgeborene:

 • Wegen
 • Groei van de pasgeborene: meten lengte en schedelomtrek
 • Uitvoeren hielprik bij vervroegd ontslag (vanaf 72u af te nemen)
 • Observatie en ondersteuning borst/flesvoeding
 • Demo babybadje/ basis babyzorg
 • Observatie urine en stoelgangpampers
 • Navelzorg
 • Observatie kleur baby
 • Observatie algemeen welzijn baby
 • Ondersteuning en tips omtrent slaapritme, krampjes, huidzorg, stuitzorg, inbakeren, babyproducten,…
 • Demo babybadje


5. Consultatie/huisbezoek vanaf 3-4 weken na bevalling tot leeftijd 1 jaar gebeuren verdere opvolgcontroles in de praktijk

Hierbij komt u met uw baby op controle in onze praktijk voor:

 • Verdere opvolging postnataal (idem zoals opvolging tot 3 weken aan huis)
 • Info vaccinatieschema baby
 • Consultatie opstart vaste voeding
 • Info omtrent combinatie werken/ borstvoeding
 • Afbouw borstvoeding
 • Bespreking algemeen verloop postnatale periode
 • Vragen en onzekerheden worden beantwoord

De infosessies gaan door in de praktijk. Voor deze sessies moet u zich via uw vroedvrouw inschrijven.
De sessies kunnen bijgewoond worden vanaf prille zwangerschap door zowel zwangere als partner.

Deze sessies worden op regelmatige basis gegeven en zullen worden aangekondigd via de website of via uw vroedvrouw zelf. Voor verdere info hieromtrent wendt u tot uw vroedvrouw.

Infosessie 1: Van verloskamer tot materniteit

 • Tekenen van arbeid
 • Info omtrent relaxatietechnieken
 • Wat is epidurale ?
 • Bevallen en eerste zorgen na de bevalling
 • Keizersnede
 • Materniteit


Infosessie 2: Borstvoeding

 • Fysiologie en anatomie van de borst
 • Voorbereiden op borstvoeding
 • Hongersignalen
 • Aanlegtechnieken
 • Gezonde levensstijl moeder tijdens de borstvoedingsperiode (voeding, medicatie, anticonceptie, roken,…)
 • Afkolfmethoden


Infosessie 3: EHBO bij baby’s en jonge kinderen

 • Verslikking
 • Verstikking
 • Reanimatie
 • Koortsstuipen
 • Koortswerende middelen
 • Basisapotheek met een baby/kind in huis.

REGIO’S

Vroedvrouw Stefanie begeleidt patiënten in volgende regio’s:

 • Brugge en randgemeenten
 • Damme – Sijsele – Moerkerke
 • Jabbeke – Varsenare- Zerkegem
 • Zuienkerke -Dudzele -Lissewege
 • Oostkamp – Ruddervoorde
 • Andere regio’s zijn op aanvraag


U heeft recht op volgende consultaties:

 • Prenataal: 12 consultaties
 • Postnataal:
  • Van dag 0 tot dag 5 na de bevalling mag de vroedvrouw elke dag aan huis komen
  • Vanaf dag 6 mag de vroedvrouw nog 7 keer langskomen aan huis.
  • Met motivering op doktersattest kan de vroedvrouw nog extra consulten langskomen , deze consultaties worden ook door uw mutualiteit vergoed.


ADMINISTRATIEF

Uw vroedvrouw is geconventioneerd, dus past de wettelijk vastgelegde tarieven toe en deze worden rechtstreeks gefactureerd aan uw mutualiteit.

De consultaties worden VOLLEDIG VERGOED door uw mutualiteit.

Er is een éénmalige opstartkost van 50 euro ( deze wordt niet door uw mutualiteit vergoed); deze kost omvat:

 • Opstartkost en opmaak dossier.
 • Gebruik medische materialen vroedvrouw (weegschaal, medisch materiaal, materiaal wondzorg,…)
 • Begeleiding vroedvrouw.

Deze opstartfactuur ontvangt u via mail en kan betaald worden via overschrijving, Cash, digitaal via de gsm app, bancontact (Sumup) of contactloos via gsm.

Infosessies die betalend zijn, dienen op voorhand betaald te worden als bevestiging van aanwezigheid.
Indien u niet tijdig (24u voor aanvang) annuleert, wordt geen terugbetaling van uw inschrijvingsgeld voorzien.

Stulak Stefanie

Vroedvrouw

© 2017 - Groepspraktijk Tille·Privacy·Cookie statement