Psychologische begeleiding en ondersteuning voor kinderen

In een veilige context kunnen kinderen via gesprek en spel hun psychosociale, emotionele en gedragsmatige problemen uiten.

Maak een afspraak

Over deze therapie

Kinderen kunnen (nog) niet gemakkelijk over hun emoties praten. Ze weten niet hoe ze een bepaald gevoel kunnen verwoorden of ze vinden het beangstigend om erover te praten. Hoewel kinderen deze emoties dus niet snel verwoorden, voelen ze er wel heel wat. Daarom is het belangrijk voor het kind om in een veilige context, de therapieruimte, samen met de kinderpsycholoog zijn of haar emotionele leefwereld te verkennen.

Kinderen tonen hun emoties in hun gedrag en spel. Als kinderpsycholoog is het daarom erg belangrijk om goed te observeren. We laten het kind via spel en tekeningen zijn of haar verhaal vertellen. We gaan samen op zoek naar het probleem (wat?), de oorzaak (waarom?) en zoeken dan naar oplossingen ervoor (hoe?). We oefenen deze oplossingen (bijvoorbeeld nieuwe sociale vaardigheden of nieuwe gedragingen) ook samen in, binnen de veilige therapieruimte. Later kan het kind hetgeen hij of zij geleerd heeft, toepassen in de eigen leefwereld. Uiteraard is het erg belangrijk dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de kinderpsycholoog en het kind, om dit alles te doen slagen.

De begeleiding start steeds met een intakegesprek van (ongeveer) 1u, samen met de ouder(s) en het kind. Tijdens de vervolgsessies wordt alleen met het kind verder gewerkt. Er kan wel, telkens op het einde van de sessie, een korte terugkoppeling gedaan worden naar de ouder(s). De duur van de begeleiding is sterk afhankelijk van kind tot kind en van de specifieke hulpvraag. Ook broers en zussen kunnen betrokken worden in de begeleiding, als dit gewenst is.

OPGELET !

Momenteel hebben wij geen kindertherapeut werkzaam in onze praktijk.
Gelieve ons hiervoor te excuseren.

Kinderen kunnen bij ons terecht voor begeleiding en ondersteuning. Er wordt geen psychodiagnostiek (= testings) uitgevoerd. De kinderpsycholoog kan wel een schoolobservatie uitvoeren in kader van de gestelde hulpvraag.

 • Angsten
 • Depressieve klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS
 • Faalangst / zelfvertrouwen
 • Piekeren / negatief denken
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsveranderingen (nieuw broertje of zusje, scheiding, conflicten,…)
 • Verlieservaringen (rouw, scheiding…)
 • Assertiviteit / pesten
 • Buikpijn of andere lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Hechtingsproblemen
 • Hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit
 • Opvoedingsvragen