Psychologische begeleiding en ondersteuning voor kinderen

In een veilige context kunnen kinderen via gesprek en spel hun psychosociale, emotionele en gedragsmatige problemen uiten.

Maak een afspraak

Over deze therapie

Binnen de leefwereld van kinderen komen er heel veel prikkels op hen af, ze zien veel, leren veel maar voelen ook heel veel verschillende emoties. Het is voor hen een hele opgave om deze emoties te herkennen, te begrijpen en te ordenen. Verder kan het ook een hele opgave zijn hoe ze een bepaald gevoel kunnen verwoorden of vinden ze het beangstigend om erover te praten. Daarom is het belangrijk voor het kind om in een veilige context, de therapieruimte, samen met de kinderpsycholoog zijn of haar emotionele leefwereld te verkennen.

Kinderen tonen hun emoties in hun gedrag en spel. Als kinderpsycholoog is het daarom erg belangrijk om goed te observeren. We laten het kind via een gesprek, spel en tekeningen zijn of haar verhaal vertellen. We gaan samen op zoek naar het probleem (wat?), de oorzaak (waarom?) en zoeken dan naar oplossingen ervoor (hoe?). We oefenen deze oplossingen (bijvoorbeeld nieuwe sociale vaardigheden of nieuwe gedragingen) ook samen in, binnen de veilige therapieruimte. Later kan het kind hetgeen hij of zij geleerd heeft, toepassen in de eigen leefwereld. Uiteraard is het erg belangrijk dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de kinderpsycholoog en het kind, om dit alles te doen slagen. We gaan samen op zoek naar een individuele aanpak op maat en tempo van het kind.

De begeleiding start steeds met een intakegesprek van (ongeveer) 1u met de ouders, hierin zal de hulpvraag en de ontwikkelingsgeschiedenis in kaart gebracht worden (afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag kan het kind hierbij aanwezig zijn). Tijdens de vervolgsessies wordt alleen met het kind verder gewerkt. Er kan wel, telkens op het einde van de sessie, een korte terugkoppeling gedaan worden naar de ouder(s). De duur van de begeleiding is sterk afhankelijk van kind tot kind en van de specifieke hulpvraag. Ook broers en zussen kunnen betrokken worden in de begeleiding, als dit gewenst is.

Kinderen kunnen bij ons terecht voor begeleiding en ondersteuning. Er wordt geen psychodiagnostiek (= testings) uitgevoerd. De kinderpsycholoog kan wel een schoolobservatie uitvoeren in kader van de gestelde hulpvraag.

 • Angsten
 • Depressieve klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS
 • Faalangst / zelfvertrouwen
 • Piekeren / negatief denken
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsveranderingen (nieuw broertje of zusje, scheiding, conflicten,…)
 • Verlieservaringen (rouw, scheiding…)
 • Assertiviteit / pesten
 • Buikpijn of andere lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Hechtingsproblemen
 • Hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit
 • Opvoedingsvragen

Indien u twijfelt of de klachten/problemen van uw kind kunnen worden verder geholpen door een kinderpsycholoog, aarzel niet contact op te nemen per mail of telefoon.

Wegsteen Evelien

Kinderen komen in hun jonge levensjaren al voor heel wat uitdagingen te staan, zo moeten ze heel veel leren op school, over zichzelf, over emoties, groeien en bloeien ze, leren ze veel nieuwe mensen kennen, komen ze soms in aanraking met verlies of angst en zo verder … We kunnen dit vergelijken met een bergbeklimming. Kinderen lopen langs verschillende paden waarbij ze in aanraking komen met talrijke invloeden, kansen maar ook moeilijkheden of hindernissen. De hindernissen kunnen er voor zorgen dat ze vastlopen in hun groei en even geen weg meer zien.

Als kinderpsycholoog vind ik het belangrijk dat we samen op zoek gaan naar een individuele manier en aanpak om een traject te vinden rond en/of over de hindernissen van uw kind. Ik geloof er sterk in dat kinderen vaak meer kunnen dan ze zelf soms denken. Binnen de therapie wil ik hen tools aanreiken om hun verdere route te trotseren.

Stage’s en werkervaringen:

 • (2020-2021) Stage – Contextbegeleider/STOP4-7 training CKG Kapoentje Oostende
 • (2021– 2023) Contextbegeleider CKG Kapoentje

Diploma’s en bijscholingen:

 • (2021) Master Klinische psychologie – Universiteit Gent
 • (2019) Academische bachelor klinische psychologie – Universiteit Gent

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).
Ik heb de toelating van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen onder visumnummer 379479

Ik ben officieel erkend als psycholoog door de Psychologencommissie:

AFSPRAAK MAKEN

Alle consultaties zijn op afspraak en dienen telefonisch vastgelegd te worden tussen 8:00 en 19:00.
Indien we niet bereikbaar zijn, kunt u gerust een bericht achterlaten of ons contacteren via ons contactformulier of per mail.

TARIEVEN

Het tarief van een psycholoog is niet wettelijk vastgelegd. Prijs op aanvraag te verkrijgen.
Terugbetaling is mogelijk wanneer u aangesloten bent bij één van onderstaande ziekenfondsen.

 • CM
 • Vlaams en neutraal ziekenfonds
 • Neutraal ziekenfonds Vlaanderen
 • Solidaris
 • Helan
 • Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

De terugbetalingsvoorwaarden en het aantal beurten verschillen per ziekenfonds. U vindt de terugbetalingsvoorwaarden terug op de website van uw ziekenfonds. U kan ook steeds telefonisch contact opnemen met onze praktijk. We helpen u graag verder.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Cash & Bancontact app (QR-code)

OPMERKING

Er wordt gevraagd om bij afwezigheid van de therapie 24 uur op voorhand te verwittigen. Dit kan per mail of telefonisch.
Wanneer de psycholoog niet verwittigd wordt van deze afwezigheid, wordt de therapie aan bovenstaande bedragen aangerekend.

Wegsteen Evelien

Kinderpsychologie

© 2017 - Groepspraktijk Tille·Privacy·Cookie statement