Psychologische begeleiding en ondersteuning voor kinderen

In een veilige context kunnen kinderen via gesprek en spel hun psychosociale, emotionele en gedragsmatige problemen uiten.

Maak een afspraak

Over deze therapie

Kinderen kunnen (nog) niet gemakkelijk over hun emoties praten. Ze weten niet hoe ze een bepaald gevoel kunnen verwoorden of ze vinden het beangstigend om erover te praten. Hoewel kinderen deze emoties dus niet snel verwoorden, voelen ze er wel heel wat. Daarom is het belangrijk voor het kind om in een veilige context, de therapieruimte, samen met de kinderpsycholoog zijn of haar emotionele leefwereld te verkennen.

Kinderen tonen hun emoties in hun gedrag en spel. Als kinderpsycholoog is het daarom erg belangrijk om goed te observeren. We laten het kind via spel en tekeningen zijn of haar verhaal vertellen. We gaan samen op zoek naar het probleem (wat?), de oorzaak (waarom?) en zoeken dan naar oplossingen ervoor (hoe?). We oefenen deze oplossingen (bijvoorbeeld nieuwe sociale vaardigheden of nieuwe gedragingen) ook samen in, binnen de veilige therapieruimte. Later kan het kind hetgeen hij of zij geleerd heeft, toepassen in de eigen leefwereld. Uiteraard is het erg belangrijk dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de kinderpsycholoog en het kind, om dit alles te doen slagen.

De begeleiding start steeds met een intakegesprek van (ongeveer) 1u, samen met de ouder(s) en het kind. Tijdens de vervolgsessies wordt alleen met het kind verder gewerkt. Er kan wel, telkens op het einde van de sessie, een korte terugkoppeling gedaan worden naar de ouder(s). De duur van de begeleiding is sterk afhankelijk van kind tot kind en van de specifieke hulpvraag. Ook broers en zussen kunnen betrokken worden in de begeleiding, als dit gewenst is.

Kinderen kunnen bij ons terecht voor begeleiding en ondersteuning. Er wordt geen psychodiagnostiek (= testings) uitgevoerd. De kinderpsycholoog kan wel een schoolobservatie uitvoeren in kader van de gestelde hulpvraag.

 • Angsten
 • Depressieve klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS
 • Faalangst / zelfvertrouwen
 • Piekeren / negatief denken
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsveranderingen (nieuw broertje of zusje, scheiding, conflicten,…)
 • Verlieservaringen (rouw, scheiding…)
 • Assertiviteit / pesten
 • Buikpijn of andere lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Hechtingsproblemen
 • Hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit
 • Opvoedingsvragen

Lema Elana

Als tiener wist ik het zeker: ik zou later met kinderen werken. Elk kind verdient de nodige ondersteuning op alle domeinen in zijn leven. Kinderen zien groeien en openbloeien, blijft me telkens opnieuw doen geloven in de kracht van begeleiding op jonge leeftijd. Het is belangrijk voor jullie, als mogelijke toekomstige cliënten, te weten dat de hulpvragen van allerlei aard kunnen zijn: complex, eenvoudig, groot, klein,… als het op dat moment belangrijk is voor jou/jullie en het kind, is het mijn passie om ermee aan de slag te gaan. Door samen met het kind te werken, zorgen we ervoor dat hij/zij terug ten volle kan genieten van kind-zijn.

Stage’s en werkervaringen:

 • 2015-2016: Stage tijdens opleiding: Kinder- en jeugdpsycholoog, Gasthuisberg UZ Leuven. Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie (angst- en stemmingsstoornissen) en pediatrie (kindernefrologie en -transplantatie)
 • 2017-2018: Zelfstandig kinder- en jeugdpsycholoog
 • 2018-2019: Begeleidster TCK (kamertraining), Centrum voor Jeugdzorg De Kantel vzw te Sint-Andries
 • 2019-2020: Leerlingenbegeleider/pedagogisch ondersteuner, Zeelyceum De Haan (SBSO OV4 type 5)
 • 2020-heden: Ondersteuner binnen het lager onderwijs Brugge Noord

Diploma’s en bijscholingen:

 • (2016) Master in de klinische- en gezondheidspsychologie, optie kinderen en adolescenten, KU Leuven
 • (2020-heden) yoga-instructeur voor kinderen, Centrum voor Avondonderwijs
 • (Uitgesteld door Corona) opleiding speltherapie, Centrum voor Avondonderwijs

AFSPRAAK MAKEN

Alle consultaties zijn op afspraak en dienen telefonisch vastgelegd te worden tussen 08.30u en 19.00u. Indien we niet bereikbaar zijn, kunt u gerust een bericht achterlaten of ons contacteren via ons contactformulier of per mail. Een uitgebreide omschrijving van de hulpvraag, wordt uiteraard pas uitgevoerd tijdens het eerste intakegesprek.

TARIEVEN

– Therapiesessie met kind (50 min.)
– Intakegesprek (ouder/kind, 50 min.)
€ 50,-
– Oudergesprek (zonder kind, 50 min.)
– Gezinsgesprek (ouders en/of broers/zussen, 50 min.)
€ 60,-
Schoolbezoek (120 min.) € 100,-
Telefoongesprek of online consultatie (50 min.) € 50,-
Extern overleg (bv. school) Eerste overleg inbegrepen
Overige aan €25

Terugbetaling

Terugbetaling is niet bij alle ziekenfondsen mogelijk. Voor kinderpsychologie is dit erg specifiek (leeftijd kind, aantal sessies,…).
Best kan je navraag doen bij je ziekenfonds. Je kan de info vaak terugvinden op de website of telefonisch contact nemen. Indien er terugbetaling mogelijk is, breng je zelf je formulier ter ondertekening mee naar de sessie. U kan ook telefonisch contact opnemen met onze praktijk. We helpen u graag verder.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Cash & Bancontact app (QR-code)
Maandelijkse facturatie

OPMERKINGEN

1. Afwezigheid/annulatie
Er wordt gevraagd om bij afwezigheid van de therapie 24 uur op voorhand te verwittigen. Dit kan per mail of telefonisch. Wanneer de therapeut niet, of te laat, verwittigd wordt van deze afwezigheid wordt de therapie aan bovenstaand betreffend tarief aangerekend.

2. GDPR
Tijdens het intakegesprek zal er gevraagd worden een document te ondertekenen, dit in kader van de privacy-wetgeving.

Lema Elana

Kinderpsycholoog